Мотор за ладење испорачан во Италија

2023-07-28

Моторите на вентилаторот за ладење управувани од наизменичен напон ги ротираат вентилаторите за да ја ладат внатрешноста на индустриските машини и другите инструменти на опремата и да ја исцрпат топлината надвор. Моторите на вентилаторот за ладење користат топчести лежишта произведени во куќата од CNTONGDA.


  • QR